Spredning af desinfektionsmiddel

Desinficering

En såkaldt koldtåge-behandling kan afhjælpe problemer med skimmelsvamp her og nu.

Anbefales efter skimmelsanering

Ved en koldtåge-behandling sørger et lille tågeapparat for at sprede et desinfektionsmiddel som en dis for at desinficere. Disen består af meget små dråber, der kommer ind over alt og lægger sig om en næsten usynlig, men effektiv, hinde på alle overflader for en komplet desinficering.

Behandlingen, der blot tager omkring 5-10 minutter pr. rum, fjerner effektivt alle restsporer fra et skimmelsvamp-angreb. Derfor anbefales desinficering ofte efter skimmelsanering.

Ved behandlingen fjernes giftige mykotoksiner desuden fra luften. Samlet set gør det behandlingen ganske velegnet ved forsikringssager og for at afhjælpe de bivirkninger, skimmelsvamp kan medføre.

Mand der spreder afrensningsmidlet

Ødelægger arvematerialet

Afrensningsmidlet kan effektivt stoppe spredning af bakterier, vira og sporer – f.eks. sporer fra skimmelsvampe. Produktet fjerner også op til 90% af alle allergener, bl.a. pollenpartikler og husstøvmider. Dermed er behandlingen også velegnet i hjem med allergikere.

Produktet fungerer ved at ødelægge arvematerialet (DNA/RNA) i 99,9% af alle bakterier, vira og sporer. Dermed kan organismerne hverken overleve eller sprede sig yderligere, hvis ellers årsagen til problemet med skimmelsvamp er elimineret.

Skader hverken mennesker, dyr eller miljø

Behandlingen kan også benyttes som en midlertidig afhjælpning af problemer med skimmelsvamp, f.eks. hvis det ikke er muligt at igangsætte en skimmelsanering nu og her. Koldtågen vil tilmed have en præventiv virkning i op til et par måneder.

Trods sin store effekt og langtidsvirkning, er en desinficering ikke skadelig for hverken mennesker, dyr eller miljø. Indholdet af biocider er nemlig for lavt til at være skadeligt for andet end netop bakterier, vira og sporer. Desinficeringsmidlet er da også godkendt til anvendelse i f.eks. storkøkkener.

Skriv til os

Ring til os