Formaldehyd-undersøgelse

Har du mistanke om problemer med formaldehyd i din bolig eller virksomheden, kan vi hjælpe med at foretage en undersøgelse. Ved undersøgelsen screener vi i første omgang det eller de lokaler, der ønskes undersøgt, med en elektronisk formaldehydmåler.

Vi kan undersøge for problemer med formaldehyd i bolig og virksomhed

Den elektroniske formaldehydmåler benytter en avanceret, elektrokemisk sensor, hvilket gør apparatet meget præcist. Dermed kan vi nemt og hurtigt fastslå om koncentrationen af formaldehyd i luften er under eller over den anbefalede grænseværdi på 0,1 mg/m³.

Viser resultatet at niveauet af formaldehyd er tæt på eller over grænseværdien, vil vi normalt også tage en luftprøve. Denne prøve bliver så analyseret via såkaldt kammermetode på et akkrediteret laboratorium efter EN 717-1 standarden for et helt præcist resultat.

En formaldehyd-undersøgelse koster fra 3.200 kroner (evt. plus kørsel). Dertil kommer prisen for test. Laboratorie-test koster 2.990 kroner pr. stk. Alle priser er inkl. moms.

Skriv til os

Ring til os