Om fugt i kælderen

Fugt i kælder

Fugt i huse kan have flere forskellige årsager. Det kan bl.a. skyldes opstigende/indsivende grundvand eller være på grund af f.eks. et utæt tag. Problemer med fugt kan desuden skyldes manglende eller dårlig ventilation.

Fugt i kældervæggene

Eventuelle problemer med fugt i kælder en bør altid tages seriøst

Et problem med fugt er ikke nødvendigvis synligt. Ofte vil der dog være synlige tegn, der peger på problemer med fugt. F.eks. løst puds og/eller tapet, afskallende maling, skjolder på gulve/vægge/lofter og muggen lugt.

Er der problemer med fugt i huset, kan det føre til forskellige andre ubehageligheder. Bl.a. skimmelsvamp, som kan påvirke vores helbred, samt andre typer, skadelige svampe. F.eks. hus- og tømmersvamp, der kan skade bygningens konstruktion. Desuden trives husstøvmider, som mange er allergiske overfor, rigtig godt i fugtige omgivelser.

Da der, som nævnt, kan være forskellige årsager til udfordringer med fugt i en bygning, er der også mange forskellige løsningsmuligheder. Det handler derfor i høj grad om at finde den løsning, der sikrer det optimale resultat, til den rette pris. Det hjælper vi dog gerne med.

Fugt i kælderrum

Der kan være mange forskellige årsager til fugt i kælder rum. Ofte skyldes det opstigende eller indsivende grundvand, men det kan også skyldes kondens og kuldebroer. Eller en kombination af disse årsager.

Bliver fugten presset op gennem gulvet, er gulvet sandsynligvis af ældre dato og dermed ikke udført efter de normer, der anvendes i dag. F.eks. et betondæk, der er lagt direkte på jorden under.

For at slippe af med fugtproblemet, vil det derfor normalt være nødvendigt at lave en helt ny gulvkonstruktion, som lever op til gældende byggekrav. Er der tale om gulv i et beboelsesrum, vil man med fordel samtidig kunne lægge varme i det nye gulv.

Fugtproblemet kan eventuelt også afhjælpes med en såkaldt gulvmembran, der placeres på det eksisterende betondæk. Denne løsning er dog kun anvendelig, hvis der er eller efterfølgende bliver lagt trægulv eller lignende over betondækket.

Er der problemer med eller risiko for problemer med forhøjet niveau af radon i bygningen, kan gulvmembranen med fordel være en udgave, der også sikrer mod radon.

Skyldes problemerne med fugt kondens, er udluftning eller aktiv ventilation, f.eks. enkeltrumsventilation med varmegenvinding normalt den bedste og mest effektive løsning for at komme problemet til livs.

fugtundersøgelse i bygninger

Vi har ekspertisen

Er du i tvivl om du har problemer med fugt eller ønsker at få fastslået omfanget, kan vi hjælpe med det i form af en fugtundersøgelse inkl. skimmelsvamp rådgivning. Det vil normalt også inkludere en undersøgelse for skimmelsvamp, da fugt og skimmelsvamp så at sige går hånd i hånd. Læs mere om vores undersøgelse for fugt- og skimmelsvamp.

Via AGX Byg og øvrige samarbejdspartnere kan vi også både fjerne og forebygge fugt i bygninger, kældre, sokler og vægge. Medarbejderne er ikke kun så erfarne, at de har set alle typer fugtproblemer, men kender desuden alle de forskellige løsningsmuligheder. Det betyder, at de kan sikre dig den bedste løsning og samtidig rådgive om fremadrettet at undgå nye problemer. Desuden får du Byg Garanti, når du vælger os. Det betyder, at der ydes garanti på arbejdet.

Selv om det aldrig er for sent at gøre noget ved skader forårsaget af fugt, anbefaler vi alligevel, at du kontakter os hurtigst muligt. Så undgår du at problemet forværres.

Du kan kontakte os for et uforpligtende tilbud på tlf.31 11 90 00 eller via e-mail på info@agx.dk. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Fugt i kældervægge

Hvis man har udfordringer med fugt i kældervægge, bør man som det første sikre at væggene kan “ånde”. Derfor bør der ikke være indvendig beklædning på kældervæggene, ligesom der ikke bør være anvendt plastmaling eller anden diffusionslukket overfladebehandling, der kan “kapsle” fugten inde.

Til indvendig overfladebehandling af kældervægge, bør man således altid vælge diffusionsåbne materialer. Det kan f.eks. være såkaldt saneringspuds (specialmørtel) eller silikatmaling. Det sikrer nemlig at væggene kan “ånde” og dermed slippe af med eventuel fugt.

Når kældervæggene får luft (kan “ånde”), kan de bedre slippe af med eventuel fugt til omgivelserne. Samtidig mindsker det risikoen for dannelse af f.eks. skimmelsvamp ganske betragteligt.

En anden løsning, vi har rigtig gode erfaringer med, kan desuden anbefales: Isoleringssystemet SkamoWall. Det består af letvægtsplader, der ikke kun giver væggen muligheden for at slippe af med eventuel fugt, men også sikrer en varig eliminering af skimmelsvamp. Denne type løsninger kan vi desuden via AGX Byg og øvrige samarbejdspartnere hjælpe med at etablere.

Fugt på overflader

Fugtsikring af kælder

Har man en ældre kælder, kan fugt være svært at undgå. Man kan dog gøre forskellige tiltag for at slippe af med eller mindske fugt i kælder en.

Inden man går i gang med fugtsikring af kælder, bør man dog først gøre sig klart hvad kælderen skal bruges til, så indsatsen står mål med udbyttet. For så længe fugt i kælderen ikke trænger op i bjælkerne i etageadskillelsen eller højere op i huset, er fugten nemlig ikke direkte skadelig.

I sidste ende er det altså mere et spørgsmål om at holde fugten under kontrol. Derfor bør man først undersøge kælderen for eventuelle problemer med fugt og skimmelsvamp, og hvor stort omfanget eventuelt er, inden man eventuelt igangsætter en fugtsikring af kælderen.

Man kan derfor med fordel vælge at få udført en professionel undersøgelse for fugt og skimmelsvamp. Når først man kender problemet og dets omfang, kan man finde den eller de bedste måder at tackle det på.

Ventilation i kælder

Friskluftventiler er normalt nok til at kunne sikre god ventilation af kælderrum. Til gengæld smider man så også varm luft lige ud af luftventilerne – og dermed varmekroner.

Derfor kan man med fordel overveje mekanisk ventilation med varmegenvinding i stedet for friskluftventiler til at sikre god ventilation af kælder. Herved opnår man en effektiv udskiftning af den “kedelige” luft med frisk luft udefra, uden at “fyre for gråspurvene”.

Med et såkaldt genveksanlæg, hvad enten der er tale om et centralt anlæg eller enkeltrumsløsninger, kan man nemlig udnytte den eksisterende varme til at opvarme den friske luft, der blæses ind. Det sørger en såkaldt varmeveksler i selve ventilationsanlægget nemlig for.

Enkeltrumsventilation med varmegenvinding kan i mange tilfælde være at foretrække. Det er nemlig enkelt og forholdsvis billigt at etablere, ligesom man sikrer at ventilation af kælderen nemt kan tilpasses for hvert enkelt rum.

Skriv til os

Ring til os