Om Indeklima

Fugt og hvad så?

Ved en relativ luftfugtighed på over 95 procent, eller hvis en overflade direkte er fugtig, kan skimmelsvamp spire på uorganiske, porøse materialer. Det kræver blot en smule organisk materiale, f.eks. i form af støv.

Luftfugtighed er en vigtig faktor, hvis du ønsker et godt indeklima

Derfor er det en rigtig god ide at passe på, at luftfugtigheden i boligen eller virksomheden ikke bliver for høj. Kommer den relative luftfugtighed (RF) således over 70 procent, kan skimmelsvamp nemlig spire på næsten ethvert organisk materiale.

Fugt på overfalder

Få styr på luftfugtigheden

Relativ luftfugtighed måles på en skala fra 0 til 100 procent og kan måles med et såkaldt hygrometer. Et hygrometer indeholder både en decideret fugtmåler og et termometer, hvilket gør det muligt at fastslå den relative luftfugtighed.

Hos Astma-Allergi Danmark anbefaler man, at den relative luftfugtighed indenfor holdes under 45 procent. Det vil ikke kun gøre det langt sværere for skimmelsvamp at spire, men også hjælpe med at mindske mængden af husstøvmider.

Udenfor vinterhalvåret, hvor der ikke varmes op inden døre, kan det dog være svært at holde den relative luftfugtighed under 45 procent. I sommerhalvåret kan den relative luftfugtighed således komme op i nærheden af 70 procent, med mindre man er opmærksom og holder øje.

Få bedre indeklima i hjemmet

Indeklimaet

Man skal dog også passe på, at den relative luftfugtighed ikke bliver for lav, for så kan det også gå ud over indeklimaet og vores velvære. Vi mennesker trives nemlig normalt bedst, hvis den relative luftfugtighed er mellem 35 og 60 procent.

Hvis du selv vil holde øje med den relative luftfugtighed, f.eks. for at undgå fugt i kælder, anbefaler vi et elektronisk hygrometer. De elektroniske udgaver er nemlig, i forhold til prisen, ganske nøjagtige samt nemme at anvende. I vores shop tilbyder vi et bredt udvalg til fornuftige priser. Her kan du ligeledes købe eller leje professionelle fugtmålere, der giver mulighed for at måle fugtigheden i materialer.

For meget fugt kan give skimmelsvamp og støvmider

Skimmelsvamp er, hvis det er synligt, ikke kun grimt at se på og, i nogle tilfælde, også ildelugtende. Det kan desuden være særdeles skadeligt for dig og din families helbred.

Skimmelsvamp udsender sporer og andre mikropartikler, og kan således forårsage allergilignende tilstande, f.eks. løbende næse, øm hals, nyseanfald, hoste og hovedpine. I værste fald kan det sågar forårsage skader på indre organer som hjerne og nyrer. Hos nogle personer kan hudirritationer også være et symptom på, at der er skimmelsvamp.

Tydelig luftfugtighed i hjemmet

Mere end blot varm luft

Des varmere luft er, des mere vanddamp (fugt) kan den samme mængde luft rumme, inden fugten bliver afsat til omgivelserne. Det kaldes for absolut luftfugtighed og angiver mængden af vanddamp som gram vand pr. kubikmeter luft (g/m³).

En tommelfingerregel er, at for hver gang temperaturen stiger med 11 °C, kan luften rumme dobbelt så meget vanddamp. F.eks. kan luft ved en temperatur på 5 °C rumme 6,8 gram vanddamp pr. kubikmeter luft. Stiger temperaturen til 16 °C, kan den samme luft rumme 13,6 gram vanddamp pr. kubikmeter.

Relativ luftfugtighed, hvilket måles med et såkaldt hygrometer, betegner den faktiske mængde af vanddamp i luften, divideret med den mængde vanddamp, luften kan rumme ved en given temperatur. Det betyder med andre ord, at hvis en kubikmeter luft, der er 16 °C varm, rummer 6,8 gram vanddamp, er den relative luftfugtighed 50 procent (6,8/13,6).

Få hjælp til skimmelsvamp undersøgelse

Vi kan hjælpe

Hvis du konstaterer skimmelsvamp, kan vi selvfølgelig også hjælpe: Enten med en egentlig skimmelsanering eller med produkter til afrensning af områder med skimmelsvamp.

Vi kan også foretage en skimmelsvamp undersøgelse, hvor vi hjælper med at finde eventuelle skimmelsvampe og fugtskader i bygningen samt giver skimmelsvamp rådgivning og vejledninger til udbedringer. Desuden kan vi hjælpe med skimmelsanering.

Kontakt os gerne på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk for uddybende oplysninger, rådgivning eller tilbud på vores forskellige produkter og ydelser.

Fugtskade i væggen

Hvis skaden er sket

Har du haft f.eks. en vandskade i hjemmet eller er der bare alt for meget fugt i kælderen, kan det være nødvendigt med mere end ventilation, udluftning og ekstra varme. Så kan egentlig affugtning, med en såkaldt affugter, blive nødvendig.

En affugter er et apparat, der kan trække fugten ud af den omgivende luft og derpå udskille fugten som vand i en beholder eller et afløb. Teknisk set fungerer de mest almindelige affugtere (såkaldte kondensaffugtere) ved at suge den fugtige luft ind i apparatet, hvor luften så nedkøles til dugpunktet, så luftens indhold af vanddampe (em/fugt) kondenseres til vand.

Når du foretager en affugtning efter vandskade eller affugtning af kælder bør du sørge for at holde døre og vinduer lukkede. Ellers risikerer du blot at trække endnu mere fugt fra udeluften ind i indeklimaet.

Desuden bør du holde temperaturen høj, da specielt kondensaffugtere fungerer bedst ved højere temperaturer. Typisk skal temperaturen være mindst 15 °C, for at de overhovedet kan fungere optimalt.

Hav også gerne en eller flere ventilatorer kørende, der sørger for god cirkulation af luften i rummet. Ofte er den motor, der suger luft ind i affugteren, ikke særlig kraftig og vil derfor kun “fange” luften lige omkring apparatet.

Affugtning kan tage sin tid, typisk flere uger, så vær tålmodig. Men sørg også for ikke at affugte længere tid end nødvendigt. Fugten i gulve og vægge må nemlig ikke komme under 12-15%, ellers risikerer du blot nye skader fra udtørring!

Skriv til os

Ring til os