Om varmegenvindigsanlæg

Genbrug varmen med varmegenvindigsanlæg

Et varmegenvindigsanlæg (genveksanlæg/genvexanlæg) er i bund og grund et avanceret ventilationsanlæg, hvor varmen fra den luft, der suges ud af rummet/bygningen, overføres til den friske, køligere luft, der blæses ind udefra. Derfor forbedres indeklimaet, da rummet/bygningen ventileres med frisk luft.

Det er en såkaldt varmeveksler, der overfører varmen. Varmeveksleren skaber en form for kontakt mellem den kølige luft, der blæses ind, og den lune luft, der blæses – blot adskilt fra hinanden af nogle tynde plader inde i varmeveksleren. Dermed overføres varmeenergien overføres fra den ene til den anden luftstrøm.

Hold varmen med et varmegenvindigsanlæg

Genbruger det meste af varmen

Alt afhængig af hvor effektiv varmeveksleren er, kan op til 95% af indeluftens varme genvindes. Men selv ved lavere effektivt kan det ses på den samlede varmeregning.

Varmeveksleren er ofte indbygget i en kasse, der typisk placeres på loftet i bygningen. Dermed kan luft nemt blæses ud og suges ind via rør i taget.

Der findes også mere avancerede udgave af genveksanlæg, der kan hjælpe til endnu større besparelser på varmeregningen. I disse anlæg kan en indbygget luft-til-vand varmepumpe hjælpe med at opvarme det vand, der benyttes. Her udnyttes restvarmen fra den luft, der blæses ud.

Fordele

  • Lavere varmeregning ved at ”genbruge” eksisterende varme
  • Bedre indeklima
  • Frisk luft, uden at ”fyre for gråspurvene”
  • Reducerer lugte og skadelige stoffer i luften, f.eks. formaldehyd og radon
  • Holder luftfugtigheden i boligen lav, så problemer med husstøvmider og skimmelsvamp kan undgås
  • Kan filtrere pollen og partikler fra luften
  • Gør det lettere at overholde Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug og tilstrækkelig luftskifte i nye boliger
  • Mulighed for at omstille anlægget, så det i stedet giver køligere luft

Rørføring af varmegenvindingsanlæg

Varmegenvinding kræver rørføring

For at luften fra genveksanlægget kan blive ført rundt i bygningen, kræver det en del rørføring. Desuden skal rørene have en diameter på mindst 12,5 cm.

Derfor er det normalt lettest, og dermed billigst, at installere genveksanlæg i bygninger med uudnyttet loftsrum eller krybekælder. Eller i forbindelse med nybyggeri.

Det kan selvfølgelig også lade sig gøre at installere rørene, selv om der ikke er uudnyttet loftsrum. Men så man ofte acceptere synlige rør eller skjule rørene i f.eks. rørkasser. I disse tilfælde skal der indregnes ekstra udgifter til etableringen, da rørføringen kræver større arbejde.

Ved nybyggeri huse kan det betale sig at indbygge anlægget allerede under opførelsen. Det kan oftest lade sig gøre, også selv om bygningen måske er lidt usædvanligt og ikke har uudnyttet loftsrum/krybekælder.

F.eks. kan rør indbygges i vægge og loftet, hvis det tages med i planlægningen fra starten. På den måde kan man undgå en ekstraregning for at installere et anlæg.

Vi anbefaler bl.a. Danfoss- og Sentinel-løsninger. Det skyldes høj kvalitet, lang levetid, lavt energiforbrug og lavt støjniveau.

 

enkeltrumsventilation med varmegenvinding til vaskekælderen

Anlæg til enkeltrum

Hvis der blot er behov for at forbedre ventilationen i et eller flere rum, eller er der tale om etagebyggeri, kan det ofte med fordel betale sig at overveje enkeltrumsventilation med varmegenvinding. Det er små, kompakte genveksanlæg, der ofte kan monteres i eksisterende ventilationskanaler. Desuden er de velegnede, hvis der er behov for at tilføje eller forbedre ventilation i kælder.

Det kræver så mindst én enhed pr. rum, men vil til gengæld samlet set ofte være en billigere løsning end et komplet genveksanlæg kan løbe op i. Ikke mindst, da man for nogle af modellernes vedkommende selv kan installere dem.

Skal det være ventilationsløsninger med varmegenvinding til enkeltrum, anbefaler vi Duka One Pro 50+ og Pico HP2. Begge er vægmonterede løsninger beregnet til et enkelt rum, der hurtigt kan betale sig selv hjem. Du finder dem begge i vores butik.

Skriv til os

Ring til os