Om asbest

Asbest, der er et naturligt forekommende mineral, er såvel varmeisolerende som ildfast. Det betyder, at materialet ikke kan brænde og kan tåle temperaturer på op til 900 °C.

Asbest har før været et populært byggemateriale

Abestens isolerende og ildfaste egenskaber har tidligere gjort det populært som byggemateriale i forbindelse med brandsikring og isolering. Ligeledes har materialet været benyttet til brandbeskyttende dragter og handsker – mange har sikkert hørt udtrykket “asbestdragt”.

I Danmark har asbest desuden været anvendt i fremstillingen af Eternit. Eternit, eller fibercement, anvendes især til bygningsfacader og -tage. Moderne Eternit fremstilles dog uden brug af asbest.

Forbudt siden 1980’erne

Asbest er ikke længere lovligt at anvende som materiale. Det skyldes, at asbest består af helt fine fibre, der er så små og tynde, at de kan trænge ind i kroppen og ned i lungerne, hvor de kan føre til asbestose eller stenlunger, som det også kaldes.

Efterhånden som man blev opmærksom på de helbredsmæssige konsekvenser, blev der i Danmark fra starten af 1970’erne indført stadig strengere restriktioner for anvendelse af asbest, indtil det blev til et decideret forbud mod at gøre brug af asbest som byggemateriale i 1980’erne.

Asbest findes fortsat mange steder

I dag er der således forbud mod at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale. Trods det, er der stadig asbest i rigtig mange danske bygninger af ældre dato.

Ikke kun i form af facader og tage af Eternit. Asbest har nemlig været anvendt i en lang række byggematerialer. F.eks. puds, gulvbelægning, tapet og rørisolering.

Asbest er desuden ofte også at finde i ældre fyrrum og tilstødende rum med rørføring. Det skyldes, at asbestisolering af varmeinstallationer var meget udbredt i 1960’erne og starten af det følgende årti.

Her kan du finde asbest

Man kan finde asbestholdige materialer i bl.a.:

  • Aftræks- og ventilationskanaler fra før 1987
  • Gulvbelægning fra før 1981
  • Indvendige vægbeklædninger og lofter fra før 1986
  • Isoleringsmaterialer fra før 1980
  • Tagmaterialer fra før 1982
  • Udvendige vægbeklædninger fra før 1986

Hos AGX Nordic kan vi hjælpe med at undersøge, inkl. prøvetagning med akkrediterede analyser, om der er asbest eller asbestholdige materialer. Vi gør brug af effektive, gennemprøvede og sikre arbejdsmetoder, så processen bliver enkel og overskuelig.

Skriv til os

Ring til os