Om PCB

Selv om det i dag er forbudt at anvende stoffet, findes PCB stadig i omgivelserne, da det tidligere har været anvendt i bl.a. byggematerialer, f.eks. kit i termoruder.
PCB er en forkortelse for, det ikke videre mundrette, “polyklorerede bifenyler”.

Det dækker over en lang række klorerede, organiske forbindelser, der er industrielt fremstillede. Stofferne, der altså ikke forekommer naturligt, blev oprindelig udviklet i 1920’erne og har især været anvendt i elektronikindustrien.

PCB kan være helbredsskadeligt

PCB har også fundet anvendelse inden for byggeriet, bl.a. i fugemasser og i kit i termoruder fra før 1973. Desuden har PCB været anvendt i lim og maling. Så med bygninger, der er fra før starten af 1980’erne, kan der være anvendt byggematerialer, som indeholder PCB.

PCB og andre af denne type stoffer betragtes som miljøgifte og kan være helbredsskadelige. Selv om PCB ikke formodes at kunne føre til akut sygdom, sættes stoffet i forbindelse med bl.a. skader på hjerne og lever, ligesom det mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Findes i vores kost

Vi kan blive udsat for PCB på flere forskellige måder. De mest almindelige er gennem indtagelse af fødevarer, ved indånding og ved direkte hudkontakt med PCB-holdige materialer. Af disse er kosten, hvor fisk står for den største enkeltandel, den største kilde.

Det skyldes at PCB er er såkaldt svært nedbrydeligt og derfor er ganske betragtelige mængder af det i naturen. Det betyder bl.a., at der selv mange år efter udledninger af PCB er ophørt kan være PCB i fedtholdige fødevarer. Det vil typisk sige fødevarer som fed fisk (inkl. produkter af fed fisk), kød, mejeriprodukter og æg.

Skader fra PCB

At der kan være skadevirkninger fra PCB blev i 1960’erne og 1970’erne synlige på dyr. Siden blev det også påvist, at det kunne være særdeles skadeligt for mennesker. Der er således i flere tilfælde blevet konstateret alvorlige skader på centralnervesystemet efter PCB-forgiftninger i bl.a. Japan.

Senere studier har desuden vist forskellige stadier af mentale skader hos børn af forældre, der tidligere har været forgiftet med PCB, da de fedtopløselige giftstoffer overføres til barnet under graviditet og amning

Hos voksne kan store mængder PCB give leverskader, der i værste fald kan være forstadier til kræft. Derfor betragtes PCB som kræftfremkaldende. Desuden sættes langtidsophobning af PCB i forbindelse med skader på hormon- og immunsystem samt skjoldbruskkirtel.

Reducer mængden af PCB i indeluften

Regelmæssig udluftning med gennemtræk kan hjælpe til at reducere mængden af eventuel PCB i indeluften. Det vil ligeledes mindske risikoen for problemer med fugt og skimmelsvamp, ligesom det kan hjælpe med at reducere eventuelle udfordringer med radon i indeklimaet.

Også grundig rengøring kan have en positiv effekt. Ikke mindst hvis det gøres regelmæssigt, da det så forhindrer PCB-holdige partikler og støv i at ophobe sig i bygningen. Samtidig fjernes naturligt forekommende sporer fra skimmelsvamp, der ellers ville kunne ophobe sig i støv og dermed danne grobund for skimmelsvamp.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at fjerne al PCB fra en bygning. Her kan etablering af mekanisk ventilation, der løbende kan udskifte indeluften og dermed sikre tilførsel af frisk, ren luft udefra, være en en mulighed, for at reducere mængden af PCB i indeluften.

Skriv til os

Ring til os