Rensning og fjernelse af skimmelsvamp

Sanering af skimmelsvamp

Sanering af skimmelsvamp er en rigtig god løsning hvis du har udfordringer med skimmel. Skimmelsvamp i boligen eller virksomheden kan give helbredsmæssige gener for dem, der opholder sig i bygningen. Derfor bør der tages hånd om problemet. AGX Byg kan hjælpe med hurtig og professionel sanering af skimmelsvamp.

Få også fastslået det fulde omfang

Skimmelsvamp i boligen eller virksomheden kan give helbredsmæssige gener for de, der opholder sig i bygningen. Derfor bør et problem med skimmelsvamp altid tages hånd om.

Mindre områder kan man selv rense med desinficerende og svampedræbende rensemidler. Men er der tale om større områder, skal der en egentlig, professionel skimmelsanering til.

Det kan AGX Byg håndtere for dig. Vi tager os af hele processen, fra A til Z, inklusive den afsluttende rengøring.

Vi kan desuden hjælpe med at fastslå det fulde omfang af problemet, hvis det ikke allerede er gjort. Det vil typisk være gennem en eller flere destruktive undersøgelser, der nøje kortlægger hvor skimmelsvampen er, og hvor meget der er.

Alt inklusive

Skimmelsvamp kan fjernes på mange forskellige måder, hvilket du kan læse mere om her. De tre mest almindelige metoder er:

  • Kemisk (biovenlig)
  • Mekanisk
  • Microclean (tørdamp)

Vi benytter os altid af den eller de metoder, der egner sig bedst til den pågældende opgave. Det sikrer dig det optimale resultat.

Når vi skimmelsanerer, er kontrolmålinger, reetablering, maling, afsluttende rengøring osv. altid inkluderet. Viser en eller flere kontrolmålinger, at skimmelsvampen ikke helt er fjernet, gentages processen, indtil skimmelsvampen er helt renset bort.

Hvis du selv vil gøre en del af arbejdet, kan det også lade sig gøre. Så kan vi f.eks. blot sørge for selve skimmelsaneringen. Det er helt op til dig.

Fjerner de sidste restsporer

Ofte vil det være en rigtig god ide at foretage en desinficering af de rum, der er blevet skimmelsanerede – alternativt hele boligen/virksomheden. Det kan vi selvfølgelig også håndtere for dig.

Ved en desinficering fjernes alle rester af skimmelsvamp. Til desinficeringen anbefaler vi en såkaldt koldtåge-behandling som sikrer, at organismerne hverken kan overleve eller sprede sig yderligere, hvis årsagen til problemet med skimmelsvamp allerede er elimineret.

Desuden vil koldtåge-behandlingen have en præventiv virkning. Typisk i op til et par måneder.

Selv om en koldtåge-behandling således er særdeles effektiv, er den også meget miljøvenlig. Derfor har Sundhedsstyrelsen godkendt det til brug i storkøkkener og på hospitaler.

Skriv til os

Ring til os