Udluftning af hjemmet

Undgå for meget fugt

Udluftning, hvor beskidt og fugtig luft lukkes ud, og erstattes med frisk luft, er vigtigt for at sikre et sundt indeklima. Udluftning, der skal være med gennemtræk, af 5-10 minutters varighed bør foretages mindst to-tre gange dagligt.

Det sikrer udskiftning af indeluften, men uden at vægge, gulve og lofter når at blive kølet væsentligt ned. Så det går altså næsten ikke ud over varmeregningen. Man kan evt. skrue ned for varmen under udluftningen.

Gør det evt. til en vane at lufte ud morgen og aften, hvor man er i gang med andre gøremål. På den måde kan man nemt få udluftningen indpasset i en travl hverdag.

Høj luftfugtighed i hjemmet

Få et bedre indeklima ved at undgå for høj luftfugtighed indendørs

Sørg for, at holde udsugningskanaler/friskluftventiler åbne og rene. Det sikrer, at der hele tiden kommer frisk luft ind. Det gælder også for eventuelle kælderrum, hvis man ønsker at undgå fugt i kælder.

Der bør være friskluftventiler/udsugningskanaler i alle rum. Det kan f.eks. være i form af spalteventiler i nyere vinduer. Men en friskluftventil kan også være en klap, der åbnes med en snor, en såkaldt tallerkenventil, der drejes for at justere mængden af frisk luft, eller skydeventiler.

Uanset type kan friskluftventiler medføre varmetab. Et godt alternativ til ventilerne kan derfor være fugtstyret ventilation eller et såkaldt genveksanlæg, altså ventilation med varmegenvinding. Her overføres varmeenergien fra luften, der suges ud af boligen, til den friske, køligere udeluft, der blæses ind i boligen. Det sikrer konstant ventilation, f.eks. til ventilation af kælder, med frisk luft med kun et minimalt varmetab.

Pas på kondens

Hvis der dannes kondens på vinduernes ruder, skal du tørre det af. Kluden, du benytter til det, skal hænges til tørre udenfor, da den fugtige klud ellers blot vil afgive fugten igen i indeklimaet.

Der kan opstå kondens når varm, fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset. Når luften så nedkøles ved kontakten med det kolde glas, kan den ikke rumme nær så meget fugt som da den var opvarmet. Den overskydende fugt sætter sig så som kondens på ruden.

Sker det, kan kondensen tørres af med en klud, så man ikke risikerer at der kan dannes skimmelsvamp eller vinduerne kan blive ødelagte af fugten. Vi anbefaler dog at der i stedet etableres passende udluftning, f.eks. i form af mekanisk ventilation, evt. med varmegenvinding, så der findes en permanent løsning.

Des dårligere vinduerne isolerer (jo koldere vinduerne er på indersiden), des større chance er der for at der dannes kondens. Selv med moderne energiruder kan der forekomme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj (varm luft kan rumme meget mere fugt end kølig luft).

I øvrigt er det koldeste sted i et vindue ved rammen i bunden. Det er da også der, fugten først vil kondensere.

Damp fra madlavning

Minimér damp fra madlavning

Ved madlavning bør emhætten køre. Det er desuden en god ide at starte den lidt inden og at lade den køre noget tid bagefter. Tjek i øvrigt jævnligt, at emhættens indsugning og aftræk virker korrekt.

Desuden kan man med fordel have låg på gryder, der koger. Låget sørger for at holde på vanddampen, så den ikke kommer ud i indeluften.

Har man ikke en emhætte, bør man sørge for udluftning (f.eks. ved at sætte køkkenvinduet på klem), mens der laves mad. Det er dog ikke nær så effektivt som en emhætte.

Fugt på badeværelset

Badeværelser og fugt

Luk døren til badeværelset og tænd for udsugningen, når der tages bad. Efter badet bør vand fra gulv og vægge ledes ned i afløbet, f.eks. med en svaber.

Det reducerer ikke kun mængden af fugt i luften, men begrænser desuden problemer med kalk. Det er også altid en god ide at lufte ud i 10-15 minutter med lukket dør efter badet.

Benytter du et f.eks. håndklæde til at tørre brusekabinen af med efter badet, bør håndklædet hænges til tørre udendørs. Ellers afgiver håndklædet blot fugten til indeluften igen.

Rent og tørt vasketøj

Vasketøj afgiver fugt

Tøj, der hænger til tørre, afgiver sin fugt til luften. Så hænger det våde tøj indendørs, må indeluften aftage denne fugt. Vasketøj bør derfor altid tørres udendørs.

Alternativt kan man benytte en tørretumbler. Blot skal det så være en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

Skal tøj tørres indenfor, uden brug af tørretumbler, bør der være fugtstyret udsugning, som automatisk tænder, hvis luftfugtigheden bliver for høj. Det er selvfølgelig også en mulighed at have en affugter kørende, mens tøjet tørrer.

I sommermånederne kan man selvfølgelig bare lade et vindue stå åbent for at slippe af med den fugtige luft. Om vinteren vil det dog nedkøle overfladerne i rummet så meget, at det kan give kondens og dermed øget risiko for skimmelsvamp. Så vil det være mere oplagt at etablere et genveksanlæg.

Sådan holder du hjemmet fri for fugt

Hvis du holder indeklimaet tørt og sikrer, at der er god ventilation, kan du begrænse risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse otte gode råd:

  • Sørg for at lufte godt ud: Lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.
  • Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som de skal. Sørg desuden for at have låg på gryder, der koger, så vanddampen ikke kommer ud i indeluften.
  • Indvendige døre bør, med mindre du er i bad eller laver mad, holdes åbne. Det giver luften bedre mulighed for at cirkulere i hjemmet og dermed lede eventuel fugt bort.
  • Hold døren til badeværelset lukket, når du tager bad. Sørg også for at tænde for ventilation eller lufte ud, mens du er i bad, så fugten kan blive fjernet igen.
  • Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.
  • Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen bør ikke være lavere end 18 grader.
  • Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og sørg for, at aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Alternativt kan et godt varmegenvindingsanlæg sikre regelmæssig udskiftning af luften – tilmed næsten uden varmetab. God ventilaton kan også hjælpe til at undgå eller mindske f.eks. fugt i kældervægge.
  • Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for, at skaden bliver udbedret hurtigst muligt. Kontakt os gerne for hjælp.
Skriv til os

Ring til os