VOC-undersøgelse

VOC står for Volatile Organic Compounds, hvilket på dansk bliver til “flygtige organiske forbindelser”. Begrebet dækker over en lang række fordampede kemikalier (organiske forbindelser). Vi måler det totale billede, t-VOC, hvor alle de forskellige, organiske forbindelser samles under ét.

Vi benytter ét eller flere elektroniske måleapparater til at fastslå mængden af t-VOC samt evt. CO₂, relativ luftfugtighed og temperatur. Vi benytter selvfølgelig udelukkende anerkendte og gennemtestede måleapparater.

Vi tester for t-VOC og CO₂ i din bolig eller virksomhed

Nyere undersøgelser, bl.a. fra Teknologisk Institut, har dog påvist, at elektroniske målinger ikke kan stå alene, hvis resultaterne nærmer sig grænseværdierne. Derfor suppleres vores elektroniske målinger ofte med en luftprøve, der efterfølgende analyseres (typisk via den såkaldte ORSA-teknik) på et akkrediteret laboratorium.

Besøg af en bygningsingeniør med speciale i indeklima koster fra 3.200 kroner (evt. plus tillæg for kørsel). Prisen omfatter elektronisk øjebliksmåling af t-VOC, CO₂, relativ luftfugtighed og temperatur. Luftprøve til analyse på laboratorium koster 2.990 kroner. Alle vores priser er inkl. moms.

Skriftligt resultat af undersøgelsen modtages ca. 14 dage efter besøget via e-mail.

Skriv til os

Ring til os