Undersøgelse af fugt

Få foretaget en fugtundersøgelse og undgå fugtskader

Har du konstateret problemer med fugt i din bolig eller virksomheds indeklima? Eller har du mistanke om det? Så få besøg af vores ekspert, der kan hjælpe med at finde eventuelle fugtskader.

Undersøgelse af fugtskader i bygning

Vores ekspert kan tjekke for fugt og fugtskader i bolig og virksomhed

I forbindelse med fugtundersøgelsen, hvor der bl.a. foretages visuel gennemgang og elektroniske fugtmålinger, f.eks. for fugt i kældervægge vil der ligeledes blive undersøgt for skimmelsvamp. For fugt og skimmelsvamp går, så at sige, hånd i hånd.

Rapport kortlægger fugtskader

I forbindelse med undersøgelsen, f.eks. for fugt i kælder, får du altid en mundtlig forklaring på problemerne, ligesom du typisk 1-2 uger efter undersøgelsen modtager en simpel rapport med resultaterne fra undersøgelsen, inkl. en kort vurdering af eventuelle fugtskader og beskrivelse af hvilke næste skridt, du bør tage, hvis der er konstateret problemer.

Vi vil i mange tilfælde kunne levere rapporten hurtigere, hvis du har behov for det. I så fald vil der dog være et tillæg i prisen. Kontakt os for nærmere information

En undersøgelse koster fra 3.200 kroner inkl. moms. Du kan bestille en undersøgelse, eller få yderligere oplysninger, ved at kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk.

undersøgelse af fugtskader og skimmelsvamp i bolig

Sådan undersøger vi for fugtskader og skimmelsvamp

Ved undersøgelser for fugt og skimmelsvamp foretager vi altid:

  • En visuel gennemgang
  • Målinger for fugt ved hjælp af elektronisk måleinstrument, så omfanget af eventuelle fugtproblemer og fugtskader kan anslås
  • Er der synlige tegn på mulig skimmelsvamp, er indikationstest med PRO-Clean test inkluderet i prisen
  • Indikationstesten kan suppleres med laboratorie-test (Mycometer-Surface)*, hvis det vurderes nødvendigt
  • Evt. test for skjult skimmelsvamp ved hjælp af DNA-test*, der præcist kan fastslå mængden af svampesporer samt arter/typer, i luften i rummet
  • Konstateres der fugtskader eller skimmelsvamp er et god bud på skadens omfang, hvorfor og mulige løsninger normalt også inkluderet i prisen
  • Gennemgangen af din bolig eller virksomheder tager typisk mellem ca. ½ og 1½ time – alt efter hvor mange rum, der skal undersøges

* Mycometer- og DNA-testene er udvidede test, der skal analyseres på laboratorium. Derfor går der normalt mindst fem arbejdsdage, inden resultaterne er klar. Laboratorie-tests er ikke inkluderet i standardundersøgelsen, men tilkøb.

Skriv til os

Ring til os