SkamoWall kan løse såvel isolerings- som fugtproblemer i dårligt isolerede vægge

Indvendig efterisolering med SkamoWall

Dårlig isolering kan føre til varmetab, kuldebroer og, i sidste ende, vækst af skimmelsvamp. Indvendig efterisolering med SkamoWall kan løse problemerne.

Dårligt isolerede vægge kan give skimmelsvamp

En dårligt isoleret væg vil ofte være kold på den indvendige side i det meste af vinterhalvåret. Det betyder ikke kun at varmetabet gennem væggen kan være ganske højt og dermed afspejle sig i varmeregningen, men også at der kan dannes kondens, når den varme og fugtige indeluft rammer den kolde vægoverflade.

Kondensen og den fugt, der efterfølgende kan blive ophobet i væggen, giver yderligere udfordringer for indeklimaet. Det betyder nemlig at væggen så udgør et perfekt miljø for dannelse af skimmelsvamp.

Derfor kan man ofte med fordel foretage en ind- eller udvendig efterisolering af de pågældende vægge. Udvendig efterisolering er normalt at foretrække, men mange steder, f.eks. i etageejendomme og lignende, er det dog sjældent praktisk muligt.

Derfor skal efterisoleringen foretages indvendigt. Traditionelle isoleringsløsninger kan dog ofte føre til dårligt indeklima og fugtproblemer – og altså dermed udfordringer med skimmelsvamp.

Problemfri indvendig efterisolering

SkamoWall kan løse såvel isolerings- som fugtproblemer i dårligt isolerede vægge. Den særlige opbygning i selve isoleringspladerne, der er fremstillet af kalciumsilikat, trækker ikke blot fugt ud af en fugtig væg, men lader også eventuel fugt i dårligt udluftede rum ophobe sig i pladerne.

Når der igen er et passende niveau af luftfugtighed i rummet, frigives fugten tilbage ud i rummet. På den måde sikres det at fugten ikke ender i væggen.

Desuden kan SkamoWall mindske varmetab ganske betragteligt. Det er således muligt at opnå besparelser på op til 70% af energiforbruget i forhold til ikke-isolerede murstensvægge.

Isoleringspladerne fås i tre forskellige tykkelser – 25, 50 og 100 mm – med hver deres isoleringsevne. Des tykkere plade, des lavere varmetab

SkamoWall-isoleringspladerne kan anvendes til indvendig efterisolering af vægge udført i tegl (mursten), klinkebeton, lecabeton og alle andre vægtyper, der ikke er af træ.

Fordele ved SkamoWall

  • Høj isoleringsværdi
  • Fugtregulerende
  • Beskytter mod brand
  • Forebygger skimmelsvamp
Skriv til os

Ring til os