Sikring mod radon

Sikring mod radon

AGX Byg har stor erfaring med radonsikring og reducering af radon, og vi hjælper derfor gerne dig eller din virksomhed med sikring mod radon.

Bygninger fungerer som støvsugere overfor radon

Radon forekommer naturligt overalt i den danske undergrund. Derfor kan radon trænge ind i en bygning gennem selv de mindste sprækker og revner.

Inde i en bygning er der desuden ofte et lavere lufttryk end i undergrunden. Det betyder, at der skabes en form for undertryk i bygningen. Bygningen kommer med andre ord til at fungere som en ”støvsuger”, så den suger radon op fra undergrunden.

Forhøjede niveauer af radon ses derfor ofte i rum med gulve direkte mod jorden, f.eks. kælderrum og rum i stueetagen i boliger med terrændæk (ingen kælder eller krybekælder). Radonholdig luft kan desuden sive videre op i bygningen.

Indenfor henfalder radon til forskellige, skadelige partikler. Daglig udluftning er desværre ikke altid nok til at slippe af med radon og skadelige partikler.

Flere måder at sikre mod radon

Radonindholdet i indeluften kan reduceres på fire forskellige måder:

  • Ved at gøre gulvkonstruktionen tæt mod undergrunden (radonsikring)
  • Ved at øge ventilationen i bygningen
  • Ved at reducere undertrykket i bygningen
  • Ved at etablere sug under gulvkonstruktionen

Er gulvkonstruktionen korrekt tætnet, er det sjældent nødvendigt med yderligere tiltag. Derfor stilles der også krav om radonsikring via tæt gulvkonstruktion ved nybyggeri.

F.eks. kan der etableres radonspærre af polythylenfolie, hvor samlinger tætnes med butyl-fugemasse. En lufttæt gulvkonstruktion afhjælper i øvrigt ikke kun problemer med radon. Det kan således også være med til at forebygge problemer med fugt.

Eksisterende bygninger

Gulvkonstruktioner i eksisterende byggeri kan være vanskelige at tætne. Men hvis der er mulighed for det, vil det normalt være den nemmeste og bedste løsning. Ofte er det dog nødvendigt i stedet at øge ventilationen eller etablere radonsug.

Er der en kælder eller krybekælder i bygningen, kan man ventilere der. Ellers skal der ventileres i selve bygningen. Man skal dog sørge for, at der ikke dannes for højt undertryk i boligen, hvis der installeres friskluftventiler med udblæsning.

En lille ventilator, som puster frisk luft ind, er en både god og billig løsning, der kan reducere eventuelt undertryk. Når undertryk i en bygning reduceres, suges der også mindre radon ind fra undergrunden. Man skal blot sikre sig, at der derved ikke skabes overtryk i boligen. Ellers risikerer man nemlig at presse varm, fugtig indeluft ind i bygningskonstruktionen. Det kan give problemer med bl.a. skimmelsvamp.

Men der er rigtig mange muligheder inden for ventilation af byginger, f.eks. mekanisk ventilation med varmegenvinding, også kaldet et genveksanlæg.

Passivt eller aktivt sug

Er ingen af de nævnte løsninger nok til nedbringe niveauet af radon til et tilstrækkeligt niveau, kan et sug under gulvet afhjælpe problemet. Suget kan enten være passivt eller aktivt.

Ved passivt sug føres rør fra det kapillarbrydende lag under gulvet gennem boligen og op over tagryggen. Det reducerer eller eliminerer trykforskellen mellem under- og overside af gulvet, så indtrængningen af radon kommer under grænseværdien.

Ved et aktivt sug udlignes trykforskellen mellem under- og overside af gulvet ved hjælp af en motor.

Uanset dine ønsker og behov, hjælper vi naturligvis gerne med at finde den helt rigtige løsning.

Skriv til os

Ring til os