Om enkeltrumsventilation

Enkeltrumsventilation

Centrale ventilationsanlæg har mange fordele, men de er ofte kostbare i anskaffelse og kræver desuden en del rørføring og løbende vedligehold. Samtidig kan centrale anlæg være sværere at tilpasse behov i enkelte rum.

Derfor kan der være fordele ved at tænke i løsniner til enkeltrum. Særligt hvis ventilationen kombineres med varmegenvinding (også kaldet genveks- eller genvexanlæg).

Enkeltrumsventilation i enkelte rum

Enkeltrumsventilation kan nemt tilpasses behovet i de enkelte rum

I et varmegenvindingsanlæg sikrer en såkaldt varmeveksler for, at den varme indeluft ikke går til spilde, når der luftes ud. Når indeluften blæses ud gennem ventilationsanlægget, lagres varmen i varmeveksleren. Varmen i varmeveksleren anvendes derpå til at forvarme den friske udeluft, der blæses ind.

Fordele

• Bedre indeklima
• Reducerer CO₂ og radon
• Nem montage uden behov for rørføring
• Intet behov for at åbne/lukke vinduer for at lufte ud
• Effektiv og energibesparende udluftning, så kondens og fugt kan undgås
• Reducerer udefrakommende støj

Nem og enkel montering af enkeltrumsventilation

Enkel montering

Da der ikke er behov for rørføring i bygningen, er installation af ventilationsanlæg til enkeltrum meget enkel. Ventilatoren monteres således direkte på en ydermur med murgennemføring. Derfor egner enkeltrumsventilation sig ofte også til at etablere eller forbedre ventilation af kælder.

Ofte kan eksisterende ventilationskanaler benyttes ved montering. Kræves der boring i ydermuren, er det heller ikke besværligt eller tidskrævende. Det kræver dog at du har det rette værktøj.

Når vi installerer ventilationsanlæg til enkeltrum, tager en typisk installation af en enhed sjældent længere end en enkelt dag for én ventilationsenhed. Skal der monteres flere, vil det tage længere tid. Typisk vil det tage én dag ekstra for op til yderligere tre enheder.

Du skal være opmærksom omkring el-arbejdet i forbindelse med installation af Duka One Pro enkeltrumsventilation, hvis du selv udfører arbejdet. Skal ledningen føres inde i væggen, skal det udføres af en autoriseret elektriker, da det er 220 VAC (stærkstrøm). Kan du leve med, at ledningen føres uden på væggen, skal du blot være såkaldt el-kyndig for at udføre det.

Pico-modellerne er lidt mere fleksible, da selve enheden kører på 12 VDC. Der medfølger således en strømforsyning, der laver 220 VAC om til 12 VDC. Da 12 VDC ikke er såkaldt stærkstrøm, må du selv udføre alle former for ledningsarbejde med den del.

Nem vedligeholdelse af enkeltrumsventilation i hjemmet

Nem vedligeholdelse

Centrale ventilationsanlæg kræver typisk en del vedligehold. Med enkeltrumsventilation er behovet for vedligehold langt mindre.

Vi anvender således udelukkende anlæg, hvor alle komponenter er af højeste kvalitet. Dermed reduceres almindeligt vedligehold til skift af filter 1-2 gange om året, hvilket ikke tager meget mere end ét minut at gøre.

Vi tilbyder således flere forskellige modeller Duka og Pico enkeltrumsventilation. For alle modellerne gælder, at vi kan tilbyde at installere dem for dig.

Når vi installerer

Du får besøg af vores af vores erfarne montør for en snak om dine behov og ønsker. Sammen finder I ud af den optimale placering og hvilken størrelse ventilationsenhed, der er bedst egnet til det enkelte rum. Herpå laver vores montør et endeligt tilbud til dig.

I forbindelse med installationen bores først i væggen, hvor enkeltrums-ventilationen skal placeres. Herpå monteres enheden og det nødvendige el-arbejde foretages.

Installationen afsluttes med en grundig vejledning i hvordan den enkelte enhed betjenes, med og uden fjernbetjening. Desuden får du information om vedligeholdelse.

Du har også mulighed for at tilkøbe en vedligeholdelsesaftale. Den inkluderer op til to årlige rens og filterskift.

I vores butik kan du købe Duka One Pro 50+ uden installation for kr. 4.400 inkl. moms. Du kan ligeledes købe de forskellige modeller af Pico HP2 uden installation. Priserne starter ved kr. 3.600.

I butikken kan du desuden finde forskelligt tilbehør. F.eks. filtre til Pico HP2-modellerne.

Skriv til os

Ring til os