skimmelsvamp på væggene

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe forekommer naturligt såvel indendørs som udendørs. Fælles for dem alle er, at de kræver et fugtigt miljø for at kunne leve og vokse.

Svampene formerer sig ved at sprede sporer med luften, og det er indåndingen af disse sporer, der kan være sundhedsskadeligt. Hvilke gener man får, og hvor slemt, varierer fra person til person, men mange personer oplever hovedpine, åndedrætsbesvær, irritation af slimhinder og/eller udslæt. Skimmel kan ligeledes forårsage permanente allergier og astma.

Se skimmelsvamp tests

Et mikroskopisk billede af skimmelsporer

Udseendet varierer

Udseendet af skimmelsvamp varierer fra art til art. Oftest viser skimmel sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter/skjolder. Desuden kan skimmelsvamp være behåret og afgive en muggen lugt. Hvis du er i tvivl, om du har skimmelsvamp, bør du altid tage en skimmeltest.

I naturen findes der over hundredtusinde forskellige arter af skimmelsvamp, men af disse er det typisk de samme 50-100 arter, der angriber bygninger. De naturligt forekommende typer af skimmelsvamp, der finder vej til boligen fra luften udendørs, volder som udgangspunkt ikke problemer. Først hvis sporen lander på en fugtig overflade hvor der også er organisk materiale til stede, kan den spire og danne grobund for et decideret angreb af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp skyldes fugt

Sundhedsskadelige arter af skimmelsvamp ses som oftest i forbindelse med fugt- og vandskader. Sådanne forhold giver nemlig optimale vækstbetingelser for især disse typer af skimmelsvamp.

De skadelige skimmelsvampe kan således opstå som følge af uhensigtsmæssige boligvaner, f.eks. manglende udluftning ved bad og madlavning samt ved tørring af vasketøj indendørs. Andre årsager til angreb af skimmelsvamp er typisk konstruktionsmæssige fejl (kuldebroer eller manglende fugtspærring) eller egentlige vandskader, f.eks. i forbindelse med stormskader.

Få hjælp til at fjerne skimmelsvamp

Find først årsagen

Hvis du får konstateret skimmelsvamp i din bolig, er det afgørende først og fremmest at få klarlagt den bagvedliggende årsag til skimmelsvamp-angrebet. Det vil sige, at få identificeret kilden til fugt.

Afhængig af skimmelarten, det pågældende materiale og temperaturen, kræver skimmelsvampe typisk en relativ luftfugtighed på 75%, hvilket svarer til ca. 16% træfugt. Det kan derfor være en god ide, at holde øje med fugtniveauet i din bolig.

Du kan også vælge at få foretaget en undersøgelse for fugt og skimmelsvamp i din bolig. En undersøgelse for fugt og skimmelsvamp indeholder som udgangspunkt fugtmålinger, en bygningsgennemgang, udtagning af diverse skimmeltest samt en rapport med anbefalinger til, hvordan du kommer skimmelsvampen til livs.

Vi guider dig hele vejen

Vi har udarbejdet en video, så du kan se, hvordan vi kan hjælpe dig af med skimmelsvamp i boligen.

AGX Nordic ApS løser skimmelproblemer YouTube Video

Skriv til os

Ring til os